U kunt hier een evenement registreren.

Als u inlogt (mogelijk eerst registreren), kunt u ook een logo van uw club en een vraagprogramma of inschrijfformulier toevoegen.

 

Een activiteit moet een titel hebben
De kalender waar deze activiteit in staat.
De url. Als het een externe url is begin dan met https://
De begindatum van de activiteit.
De einddatum van een activiteit.
De einddatum van het herhalingsrooster, activiteiten worden niet aangemaakt na deze datum.
De interval tussen waarmee de activiteiten gemaakt moeten worden. Als deze waarde groter is dan 1 dan betekent dat dat de activiteit aangemaakt wordt iedere n-de dag/week/maand, afhankelijk van het gekozen herhalingsrooster.
Hoe vaak de activiteit herhaald wordt tot aan de einddatum. Als de waarde is ingesteld op -1 betekent dit herhaling tot aan de einddatum.
Moeten activiteiten ook in het weekend worden aangemaakt (dus ook op zaterdag en zondag)?
De weekdagen waarop een activiteit gecreëerd moet worden.
Welke week in maand
De weekdagen waarop een activiteit gecreëerd moet worden.
De dagen in de maand waarop de activiteit gecreëerd moet worden.
De Ical regel die het herhalingspatroon vast stelt
Geef een beschrijving van de activiteit.
De locatie van de activiteit
Online zoeken naar locaties.
Diergroep
U kunt bijlagen pas uploaden na het opslaan van het formulier.
©Gewoon-Jeroen